Dołącz do nas!

Zgłoś zawody na 2023 rok
Link do formularza zgłoszeniowego

Zawody wchodzące w skład PLSD są oficjalnymi zawodami IPSC Level 1 lub Level 2. W zawodach Level 1 mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy, jednak w rankingu PLSD zostaną uwzględnieni tylko zawodnicy będący członkami Regionu IPSC Polska.

Zostań zawodnikiem IPSC
Nie jest to trudne! W celu dołączenia do grona zawodników IPSC Polska, należy spełnić następujące warunki:
-posiadać aktualną licencję PZSS
-wypełnić deklarację przystąpienia: https://ipsc-pl.org/region-polska/deklaracja
-opłacić składkę zgodnie z instrukcjami na stronie regionu: https://ipsc-pl.org/skladki-2022
-zdać egzamin kompetencyjny IPSC przeprowadzony przez jednego z autoryzowanych egzaminatorów.
UWAGA! Jest możliwość podejścia do egzaminu bezpośrednio przed zawodami wchodzącymi w skład PLSD. W tym celu proszę skontaktować się organizatorem danych zawodów!

W razie pytań – proszę kontaktować się z koordynatorem: Kontakt